Praying outside the main church in Copacabana, Bolivia